Gebruikersprofielen

STEEDS MEER GEBRUIKSGEMAK

DE OPTIMALE RIJSCHOOLSOFTWARE WORDT ELKE DAG GEËVALUEERD. ONS TEAM IS ELKE DAG BEZIG MET DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE FUNCTIONALITEITEN OM JE GEBRUIKSGEMAK TE GARANDEREN. WE LUISTEREN OOK NAAR JOU ALS RIJSCHOOL. LAAT ONS WETEN WAT JOUW WENSEN ZIJN. WIJ BEKIJKEN HOE WE JOUW TIPS ZO SNEL MOGELIJK KUNNEN VERWERKEN IN
BIQSDR!VE.

GEBRUIKERSPROFIELEN

Identificeer elke gebruiker

Je kunt jouw medewerkers toegang geven tot de software door het toekennen van gebruikersprofielen. Je kunt verschillende gebruikersprofielen aan gebruikers toekennen en zo bepalen tot welke functies ze wel of geen toegang hebben. Uiteraard is het geen verplichting om met gebruikersprofielen te werken, je kunt ook iedereen dezelfde machtigingen toekennen.

ONTDEK OOK DEZE ANDERE FUNCTIES

ONTDEK ZELF DE VOORDELEN!

ENKELE GEOPTIMALISEERDE RIJSCHOLEN